Heeft u een vraag? Bel ons vrijblijvend op 0529 - 471928

Medische fout

Medische behandeling / aansprakelijkheid

Ten gevolge van een medische behandeling kan (extra) letselschade ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan het niet (tijdig) stellen van de juiste diagnose, een (deels) verkeerde of niet volledig uitgevoerde behandeling, bij vergissing verkeerde medicijn(en) toediening, te late doorverwijzing naar (andere) specialisten. Ook eventueel verwijtbare complicaties kunnen als een onjuiste, en derhalve verwijtbare, behandeling worden gezien. Veel  hangt af van de informatieverstrekking, voorlichting, uitleg e.d.

Medische fout

Medische foutWanneer spreekt men van een medische fout? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Uit het bovenstaande blijkt al dat veel afhangt van verschillende factoren. Bij een behandeling kan niet altijd resultaat gegarandeerd worden; de behandelaar moet zich zo goed mogelijk inspannen om een bepaald resultaat te behalen. Tevens dient, voordat een behandeling wordt uitgevoerd, informatie verstrekt te worden over die behandeling, over mogelijke daaraan verbonden risico’s en eventuele alternatieve behandelingsvormen. De patiënt heeft recht op deze informatie alvorens toestemming wordt verleend voor een behandeling of medisch ingreep.

In algemene zin is er sprake van een medische fout als “de arts niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheid die van een bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden.”
Deze ruime opvatting vergt uitgebreid onderzoek alvorens geconcludeerd kan worden of een behandelaar of arts daadwerkelijk aansprakelijk is.

Direct contact opnemen met Van Cuijk

Door onze jarenlange ervaring en persoonlijke begeleiding kunnen we een goede partner voor u zijn, wanneer u ons op de hoogte wil brengen van uw situatie dan kunt u ons mailen of het formulier op de contactpagina invullen. Binnen twee werkdagen nemen we dan contact met u op.